‘Blijf bij de bron van je werk’

Annet van Prooien van De Bewogen Beweger sluit de NOT 2017 af met mooie woorden! Ze is het oneens op de Edutrainers stelling ‘Ontwikkelen van ICT-gebruik op school kan alleen met alle docenten’. Niet alle docenten zijn hiertoe verplicht.

Ze stelt dat elke docent wel wat hoort te weten van ICT, maar als dit iemands passie niet is, moet de must om ICT-vaardig te zijn niet iemands passie binnen zijn of haar vak overschaduwen of in de weg zitten. ‘ICT ontwikkelingen zijn onontkoombaar, maar dit moet wel gepast aan je eigen niveau en behoefte’.

Hieronder deel 1 en 2!

One Response to ‘Blijf bij de bron van je werk’
  1. Bars Beantwoorden

    Hi, Very good article. I hope you will publish such type of post.

    Thank you!
    King regards,
    Thompson Griffin

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.