Live op de NOT

De taak van (PO & VO) scholen in sociaal-emotionele ontwikkeling

Dag #4 NOT 2017 is van start! 
Het is druk, en wij ontvingen al eerste input op de Tumult stelling ‘PO & VO scholen hebben een belangrijke taak in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen’. De meningen zijn wisselend.

‘Zou in eerste instantie thuis en in de leefomgeving moeten worden opgepakt en begeleid! Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid.’

Een docente van het Comenius College is het er daarentegen helemaal mee eens!

LOB verplicht?

Reacties vanuit de NOT 2017! Sanne van Spengen van OBS De Regenboog twijfelt over de Tumult stelling. Leerlingen zijn op jonge leeftijd nog helemaal niet ‘uitgekristalliseerd’, vindt ze. Geef leerlingen tijd om rustig uit te vogelen wat ze willen, zonder continu keuzes te moeten maken. ‘Het kiezen van een profiel in de tweede klas is al vroeg genoeg!’
Het gaat om ‘leren om te leren’ als intrinsieke waarde. Dit leren hoeft niet direct een nut of een (productief) doel te hebben om waardevol te zijn.

Het TPACK model, wat is dat eigenlijk?

Edutrainer Roco deelt zijn kennis over het TPACK model. Dit staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge en gaat over deskundigheid van de leraar om kennis en vaardigheden die bij een vak horen op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan leerlingen, met behulp van ICT.

Een model waar Edutrainers veel mee werkt! Meer weten? Lees onze blog over TPACK, en leer over de rol van TPACK in Edutrainers leerpaden.

Martina Nieuwenhuis reageert op stelling LOB

NOT 2017 update! Tumulter Martina Nieuwenhuis vindt het jammer dat er voor HAVO/VWO vaak minder aandacht is qua LOB, terwijl dit opleidingen zijn waarbij leerlingen minder gericht worden opgeleid voor een bepaald beroep.

Vooral in HAVO/VWO zou het heel nuttig zijn als je alvast kunt doordenken over de vraag ‘welke richting ga ik daarmee op’. Vervolgens kunnen leerlingen kiezen of ze wíllen doordenken, of dat ze het breed willen houden voor zichzelf.

Oriënteren op de toekomst! LOB voor leerlingen is belangrijk

Kim van Valkengoed van de Marnix Academie reageert op de Tumult stelling ‘LOB zou voor alle leerlingen verplicht moeten zijn’. Leerlingen moeten echt kunnen doen wat ze leuk vinden, en hierin is een goede begeleiding nodig. Soms ligt er veel focus op presenteren en op vaardigheden, terwijl het vooral belangrijk dat leerlingen leren over wat hen gelukkig maakt en wat ze later graag willen doen.

ICT in de klas? Zorg dat je eerst een concreet plan hebt

Nieuwe input op dag #3 NOT over het gebruik van ICT in de klas.

‘Ja, ICT middelen moeten zeker worden aangeschaft op scholen. Maar vaak gebeurt dit zonder een voorafgaand plan. Dit zorgt ervoor dat ICT-materiaal vaak blijft liggen, en dat docenten niet weten hoe dit te gebruiken. Mijn tip; maak allereerst concreet hoe je ICT in de les wilt toevoegen. Welke aspecten en middelen van ICT wil je gebruiken, en op elke manier? Met een klein onderzoeksteam binnen de school (met of zonder externe trainer) moet er een plan van aanpak worden gemaakt, waardoor ICT feitelijk gebruikt kan worden! Dit kan leiden tot prachtige uitkomsten.’

1 2 3 4 5  Scroll to top