De klas als minimaatschappij!

NOT-update! Hebben VO & PO scholen een belangrijke taak in sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?

Ja, wordt er geroepen! Tinka Knijnenburg van Wereldkidz Tweesprong en Nelleke van Heijst van de Universiteit van Amsterdam geven hun mening. ‘De klas is een minimaatschappij. Hier komen leerlingen hele andere relaties tegen dan thuis. Sociaal emotionele ontwikkeling is dan ook de basis om te (kunnen) leren, als ze weten wat ze aan elkaar hebben, zich vertrouwd voelen, vragen durven stellen. Vanaf daar kun je voortbouwen om nieuwe dingen te leren. De wisselwerking met de thuisomgeving is hierin belangrijk, en de ontwikkeling hoort in samenwerking en overeenstemming te gaan.’

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.