ICT in de klas? Zorg dat je eerst een concreet plan hebt

Nieuwe input op dag #3 NOT over het gebruik van ICT in de klas.

‘Ja, ICT middelen moeten zeker worden aangeschaft op scholen. Maar vaak gebeurt dit zonder een voorafgaand plan. Dit zorgt ervoor dat ICT-materiaal vaak blijft liggen, en dat docenten niet weten hoe dit te gebruiken. Mijn tip; maak allereerst concreet hoe je ICT in de les wilt toevoegen. Welke aspecten en middelen van ICT wil je gebruiken, en op elke manier? Met een klein onderzoeksteam binnen de school (met of zonder externe trainer) moet er een plan van aanpak worden gemaakt, waardoor ICT feitelijk gebruikt kan worden! Dit kan leiden tot prachtige uitkomsten.’

One Response to ICT in de klas? Zorg dat je eerst een concreet plan hebt
  1. Emma Paul Beantwoorden

    Toevoeging op deze tekst: Werken vanuit een plan zeker belangrijk maar goed ook om ondertussen gewoon te starten met wat kan. Bijv. tools uitproberen, uitgevers zich laten presenteren, devices testen, leerlingen en ouders polsen. Met al die ervaringen dan de plannen echt reeel en stevig maken. Planvorming versterkt dan het proces in de school. Als je wacht op een plan kan dat verlammend werken.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.