Is ICT een must op elke school?

Simon Sixmith reageerde op de Edutrainers stelling van vandaag. Deels is hij het eens; ICT is de toekomst en daarom nodig en onvermijdelijk. Maar hij waarschuwt ook voor een ‘screen based world’. Docenten èn leerlingen moeten niet de ‘grip op de realiteit verliezen’ en een vermindering van face-to-face contact moet vermeden worden. Dit blijft namelijk ontzettend belangrijk, vooral bij kennisoverdracht in het onderwijs. Het stimuleren en overdragen van ICT-vaardigheden moet op een kritische manier gebeuren.

2 Responses to Is ICT een must op elke school?
  1. Emma Paul Beantwoorden

    ICT geeft de mogelijkheid om het contact met leerlingen weer centraal te stellen. Nu zijn docenten bijna al hun tijd kwijt aan nakijken, voorbereiden, soms het wiel weer uitvinden, rapporteren, monitoren. Als je dat handig met ICT kunt organiseren komt er meer tijd vrij voor contact. Bijv. zoals bij Flipping the Classroom. Een leerling achter een scherm zetten om alleen een boek achter glas te lezen of eea op te zoeken is een te smalle visie op inzet van ICT.

    • Emma Paul Beantwoorden

      Nog even als aanvulling op mijn reactie hiervoor laat ik graag weten dat we vanuit Edutrainers werken vanuit de visie dat alles gaat om het leren van de leerling. ICT staat ten dienste daarvan. Contact met leerlingen staat daarin centraal

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.