belangrijke vaardigheden

‘Blijf bij de bron van je werk’

Annet van Prooien van De Bewogen Beweger sluit de NOT 2017 af met mooie woorden! Ze is het oneens op de Edutrainers stelling ‘Ontwikkelen van ICT-gebruik op school kan alleen met alle docenten’. Niet alle docenten zijn hiertoe verplicht.

Ze stelt dat elke docent wel wat hoort te weten van ICT, maar als dit iemands passie niet is, moet de must om ICT-vaardig te zijn niet iemands passie binnen zijn of haar vak overschaduwen of in de weg zitten. ‘ICT ontwikkelingen zijn onontkoombaar, maar dit moet wel gepast aan je eigen niveau en behoefte’.

Hieronder deel 1 en 2!

Integreren!

Wow, interessante kost op dag #5 van de NOT! Wij kregen meer reacties op de Tumult stelling. Moeten scholen verplicht uren aan vaardigheden besteden?

Ellen Bredenoort van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaf haar mening.

Nee, geen aparte verplichte uren aan vaardigheden! Houding, vaardigheden en kennis moeten juist gecombineerd worden. Vaardigheden worden pas echt betekenisvol als deze worden geïntegreerd in de concrete vakken. Op die manier worden vaardigheden zoals kritisch denken en leren leren direct gemengd met inhoud, bijvoorbeeld in een aardrijkskunde les.

Dus, vaardighedenonderwijs ziet Ellen idealiter niet losstaan van de andere lessen. Reactie van Tumulter Suzanne luidde:

Docenten vinden hun eigen vak vaak het belangrijkst, en willen hun lestijd meestal niet ‘opgeven’ of inkorten voor aandacht aan vaardigheden. Hierop is vaardighedenonderwijs in de mentorles de oplossing, voor nu.

De tip van Ellen aan Tumult is om het materiaal nog duidelijker toepasbaar te maken op verschillende vakken.

De klas als minimaatschappij!

NOT-update! Hebben VO & PO scholen een belangrijke taak in sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?

Ja, wordt er geroepen! Tinka Knijnenburg van Wereldkidz Tweesprong en Nelleke van Heijst van de Universiteit van Amsterdam geven hun mening. ‘De klas is een minimaatschappij. Hier komen leerlingen hele andere relaties tegen dan thuis. Sociaal emotionele ontwikkeling is dan ook de basis om te (kunnen) leren, als ze weten wat ze aan elkaar hebben, zich vertrouwd voelen, vragen durven stellen. Vanaf daar kun je voortbouwen om nieuwe dingen te leren. De wisselwerking met de thuisomgeving is hierin belangrijk, en de ontwikkeling hoort in samenwerking en overeenstemming te gaan.’

Het TPACK model, wat is dat eigenlijk?

Edutrainer Roco deelt zijn kennis over het TPACK model. Dit staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge en gaat over deskundigheid van de leraar om kennis en vaardigheden die bij een vak horen op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan leerlingen, met behulp van ICT.

Een model waar Edutrainers veel mee werkt! Meer weten? Lees onze blog over TPACK, en leer over de rol van TPACK in Edutrainers leerpaden.

Martina Nieuwenhuis reageert op stelling LOB

NOT 2017 update! Tumulter Martina Nieuwenhuis vindt het jammer dat er voor HAVO/VWO vaak minder aandacht is qua LOB, terwijl dit opleidingen zijn waarbij leerlingen minder gericht worden opgeleid voor een bepaald beroep.

Vooral in HAVO/VWO zou het heel nuttig zijn als je alvast kunt doordenken over de vraag ‘welke richting ga ik daarmee op’. Vervolgens kunnen leerlingen kiezen of ze wíllen doordenken, of dat ze het breed willen houden voor zichzelf.

Oriënteren op de toekomst! LOB voor leerlingen is belangrijk

Kim van Valkengoed van de Marnix Academie reageert op de Tumult stelling ‘LOB zou voor alle leerlingen verplicht moeten zijn’. Leerlingen moeten echt kunnen doen wat ze leuk vinden, en hierin is een goede begeleiding nodig. Soms ligt er veel focus op presenteren en op vaardigheden, terwijl het vooral belangrijk dat leerlingen leren over wat hen gelukkig maakt en wat ze later graag willen doen.

1 2  Scroll to top