samenwerken

Samenwerking Tumult en SCOL/Rovict voor VSO en PO

Tumult

Tumult gaat de gedragscategorieën van de SCOL afstemmen op haar lesmateriaal voor het vaardighedenonderwijs. De afstemming omvat een inhoudelijke verwijzing vanuit het lesmateriaal naar de gedragscategorieën. Op deze manier kunnen scholen op basis van de SCOL-resultaten gericht werken aan sociale competentie met behulp van het lesmateriaal van Tumult.

SCOL

De SCOL is een succesvol programma dat al jarenlang door ruim 2.000 scholen gebruikt wordt. Met de SCOL krijgen scholen inzicht in de ontwikkeling van de sociale competentie van hun leerlingen.

 

Focus op VSO

De inhoudelijke afstemming tussen het lesmateriaal van Tumult en de gedragscategorieën van de SCOL concentreert zich in eerste instantie op het VSO. De volgende stap is de afstemming tussen Tumult en de SCOL PO.

Wat is de SCOL?

De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, afgestemd op het basis- en het speciaal onderwijs. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een uitgebreide gebruikershandleiding. SCOL is met en zonder lesmethode te gebruiken. Met de SCOL brengt u de sociale competenties van leerlingen in kaart. SCOL is te gebruiken op verschillende manieren:

  • Om de ontwikkeling van sociale competentie op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te pakken
    Om het onderwijs in sociale competentie inhoudelijk vorm te geven
    Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te zijn.

De SCOL kent ook een LeerlingSCOL, waarmee de leerling vragen beantwoordt en zichzelf beoordeelt. De uitkomsten van de SCOL en de LeerlingSCOL vormen de basis voor voortgangsgesprekken.

   

Tumult op de NOT #1: samen werken aan beter onderwijs

Bovenaan ons lijstje met goede voornemens in 2017: nog meer samenwerken! Wij geloven in het verbinden van ieders kwaliteit om samen het beste resultaat te halen. Dat doen we binnen ons eigen kernteam, met onze externe partners én de afgelopen jaren ook steeds meer met onze klanten. En met name dat laatste zullen we volgend jaar verder uitbreiden. Niet voor niets is ons thema voor 2017: Tumult maak je samen!

Een van de stepping stones in het nauwer samenwerken met klanten is onze aanpak op de NOT eind januari 2017. We gaan daar niet ouderwets leuren met onze materiaal; we gaan er Tumult maken met onder andere deze vier activiteiten:

1. Samen een lesbrief ontwikkelen

Alle ‘Tumult’-leraren die zich bezighouden met vaardighedenonderwijs nodigen we uit om tijdens de NOT mee te denken over en mee te ontwerpen aan een nieuwe lesbrief. Het resultaat is een lesbrief die elke docent begin februari in de les kan gebruiken. Voor degenen die onze tweewekelijkse gratis lesbrieven nog niet kennen, check bijvoorbeeld deze blog met de beste lesbrieven van vorig schooljaar. Om die gemeenschappelijke lesbrief te ontwerpen gaan we tijdens de NOT in gesprek over ‘wat de belangrijkste vaardigheden voor leerlingen zijn’ en ‘wat de beste manieren zijn om die aan te leren’. En natuurlijk hebben we al een hele bronnenbank beschikbaar…

2. Een inspirerende workshop over LOB

Voor leraren of decanen die bezig zijn om LOB op hun school vorm te geven, is er de workshop LOB op maat!. Mijn collega’s Nadia Spaan en Martina Nieuwenhuis geven je in een uur concrete handvatten om LOB écht goed aan te pakken. Juist bij LOB is het namelijk voor vrijwel iedere school een uitdaging om de aanpak af te stemmen op de specifieke schoolsituatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe en waar je het portfolio opslaat, hoe je stages organiseert en hoe je de vijf specifieke loopbaanvaardigheden aanleert en begeleidt. Wij als ‘lessenmakers’ sluiten met onze expertise graag aan bij die wensen van elke school. Bekijk meer informatie en/of meld je direct aan voor de workshop.

3. Samen een leerpad ontwikkelen

Samen met leraren die zich bezighouden met het verder ontwikkelen van hun eigen ‘digitale skills’, ontwerpen we een nieuw Edutrainers leerpad. Begin februari zullen we dat delen en toevoegen aan ons kanaal op spons.nl/edutrainers. Dit leerpad is voor iedereen gratis beschikbaar om van te leren! Tijdens de NOT gaan we met leraren in gesprek over welke digitale skills belangrijk zijn, wat we in de toekomst zien en ook vooral over de manier waarop je als leraar en als school kunt blijven leren.

4. Een inspirerende keynote over motivatie en leren

Heb je behoefte aan inspiratie en motivatie over hoe je jezelf als docent of als school kunt blijven ontwikkelen? Of wil je jouw inspiratie en kennis over onderwijsontwikkelingen delen met anderen? Sander van Acht, onze inspirator van de bovenste plank, doet een interactieve Edutrainers keynote over inspiratie, motivatie en effectiviteit. Want effectief leren doe je als je geïnspireerd raakt, als je weet waarom je het doet en als je kunt (en mag) doen waar je zelf voor gaat. Bekijk meer informatie en/of meld je direct aan voor de keynote.

Iedereen kan meekijken met alles wat er tijdens de NOT rondom onze stand gebeurt door de liveblog op www.tumultmaakjesamen.nl. Op die manier kan iedereen op elk moment meedoen of meedenken met onderwijsontwikkeling!

We hopen op een sprankelende samenwerking in 2017 en iedereen is van harte welkom op onze stand 08.F024 op de NOT. Gratis aanmelden voor de NOT: goo.gl/V01AKc

Foto bovenin: Freepik

 Scroll to top