sociaal-emotionele vaardigheden

De klas als minimaatschappij!

NOT-update! Hebben VO & PO scholen een belangrijke taak in sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?

Ja, wordt er geroepen! Tinka Knijnenburg van Wereldkidz Tweesprong en Nelleke van Heijst van de Universiteit van Amsterdam geven hun mening. ‘De klas is een minimaatschappij. Hier komen leerlingen hele andere relaties tegen dan thuis. Sociaal emotionele ontwikkeling is dan ook de basis om te (kunnen) leren, als ze weten wat ze aan elkaar hebben, zich vertrouwd voelen, vragen durven stellen. Vanaf daar kun je voortbouwen om nieuwe dingen te leren. De wisselwerking met de thuisomgeving is hierin belangrijk, en de ontwikkeling hoort in samenwerking en overeenstemming te gaan.’

De taak van (PO & VO) scholen in sociaal-emotionele ontwikkeling

Dag #4 NOT 2017 is van start! 
Het is druk, en wij ontvingen al eerste input op de Tumult stelling ‘PO & VO scholen hebben een belangrijke taak in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen’. De meningen zijn wisselend.

‘Zou in eerste instantie thuis en in de leefomgeving moeten worden opgepakt en begeleid! Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid.’

Een docente van het Comenius College is het er daarentegen helemaal mee eens!

 Scroll to top