tumult

Integreren!

Wow, interessante kost op dag #5 van de NOT! Wij kregen meer reacties op de Tumult stelling. Moeten scholen verplicht uren aan vaardigheden besteden?

Ellen Bredenoort van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaf haar mening.

Nee, geen aparte verplichte uren aan vaardigheden! Houding, vaardigheden en kennis moeten juist gecombineerd worden. Vaardigheden worden pas echt betekenisvol als deze worden geïntegreerd in de concrete vakken. Op die manier worden vaardigheden zoals kritisch denken en leren leren direct gemengd met inhoud, bijvoorbeeld in een aardrijkskunde les.

Dus, vaardighedenonderwijs ziet Ellen idealiter niet losstaan van de andere lessen. Reactie van Tumulter Suzanne luidde:

Docenten vinden hun eigen vak vaak het belangrijkst, en willen hun lestijd meestal niet ‘opgeven’ of inkorten voor aandacht aan vaardigheden. Hierop is vaardighedenonderwijs in de mentorles de oplossing, voor nu.

De tip van Ellen aan Tumult is om het materiaal nog duidelijker toepasbaar te maken op verschillende vakken.

De klas als minimaatschappij!

NOT-update! Hebben VO & PO scholen een belangrijke taak in sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?

Ja, wordt er geroepen! Tinka Knijnenburg van Wereldkidz Tweesprong en Nelleke van Heijst van de Universiteit van Amsterdam geven hun mening. ‘De klas is een minimaatschappij. Hier komen leerlingen hele andere relaties tegen dan thuis. Sociaal emotionele ontwikkeling is dan ook de basis om te (kunnen) leren, als ze weten wat ze aan elkaar hebben, zich vertrouwd voelen, vragen durven stellen. Vanaf daar kun je voortbouwen om nieuwe dingen te leren. De wisselwerking met de thuisomgeving is hierin belangrijk, en de ontwikkeling hoort in samenwerking en overeenstemming te gaan.’

De taak van (PO & VO) scholen in sociaal-emotionele ontwikkeling

Dag #4 NOT 2017 is van start! 
Het is druk, en wij ontvingen al eerste input op de Tumult stelling ‘PO & VO scholen hebben een belangrijke taak in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen’. De meningen zijn wisselend.

‘Zou in eerste instantie thuis en in de leefomgeving moeten worden opgepakt en begeleid! Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid.’

Een docente van het Comenius College is het er daarentegen helemaal mee eens!

LOB verplicht?

Reacties vanuit de NOT 2017! Sanne van Spengen van OBS De Regenboog twijfelt over de Tumult stelling. Leerlingen zijn op jonge leeftijd nog helemaal niet ‘uitgekristalliseerd’, vindt ze. Geef leerlingen tijd om rustig uit te vogelen wat ze willen, zonder continu keuzes te moeten maken. ‘Het kiezen van een profiel in de tweede klas is al vroeg genoeg!’
Het gaat om ‘leren om te leren’ als intrinsieke waarde. Dit leren hoeft niet direct een nut of een (productief) doel te hebben om waardevol te zijn.

Martina Nieuwenhuis reageert op stelling LOB

NOT 2017 update! Tumulter Martina Nieuwenhuis vindt het jammer dat er voor HAVO/VWO vaak minder aandacht is qua LOB, terwijl dit opleidingen zijn waarbij leerlingen minder gericht worden opgeleid voor een bepaald beroep.

Vooral in HAVO/VWO zou het heel nuttig zijn als je alvast kunt doordenken over de vraag ‘welke richting ga ik daarmee op’. Vervolgens kunnen leerlingen kiezen of ze wíllen doordenken, of dat ze het breed willen houden voor zichzelf.

Oriënteren op de toekomst! LOB voor leerlingen is belangrijk

Kim van Valkengoed van de Marnix Academie reageert op de Tumult stelling ‘LOB zou voor alle leerlingen verplicht moeten zijn’. Leerlingen moeten echt kunnen doen wat ze leuk vinden, en hierin is een goede begeleiding nodig. Soms ligt er veel focus op presenteren en op vaardigheden, terwijl het vooral belangrijk dat leerlingen leren over wat hen gelukkig maakt en wat ze later graag willen doen.

1 2 3  Scroll to top