tumult

Samenwerking Tumult en SCOL/Rovict voor VSO en PO

Tumult

Tumult gaat de gedragscategorieën van de SCOL afstemmen op haar lesmateriaal voor het vaardighedenonderwijs. De afstemming omvat een inhoudelijke verwijzing vanuit het lesmateriaal naar de gedragscategorieën. Op deze manier kunnen scholen op basis van de SCOL-resultaten gericht werken aan sociale competentie met behulp van het lesmateriaal van Tumult.

SCOL

De SCOL is een succesvol programma dat al jarenlang door ruim 2.000 scholen gebruikt wordt. Met de SCOL krijgen scholen inzicht in de ontwikkeling van de sociale competentie van hun leerlingen.

 

Focus op VSO

De inhoudelijke afstemming tussen het lesmateriaal van Tumult en de gedragscategorieën van de SCOL concentreert zich in eerste instantie op het VSO. De volgende stap is de afstemming tussen Tumult en de SCOL PO.

Wat is de SCOL?

De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, afgestemd op het basis- en het speciaal onderwijs. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een uitgebreide gebruikershandleiding. SCOL is met en zonder lesmethode te gebruiken. Met de SCOL brengt u de sociale competenties van leerlingen in kaart. SCOL is te gebruiken op verschillende manieren:

  • Om de ontwikkeling van sociale competentie op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te pakken
    Om het onderwijs in sociale competentie inhoudelijk vorm te geven
    Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te zijn.

De SCOL kent ook een LeerlingSCOL, waarmee de leerling vragen beantwoordt en zichzelf beoordeelt. De uitkomsten van de SCOL en de LeerlingSCOL vormen de basis voor voortgangsgesprekken.

   

De voorbereidingen voor de NOT zijn in volle gang!

Nog maar een paar dagen en dan is het zo ver! Volgende week begint de NOT en bij ons zijn de voorbereidingen natuurlijk in volle gang. Ook bij De Resolutie in Utrecht zitten ze niet stil. Zij maken namelijk de panelen voor onze NOT-stand. En die worden mooi!

Bekijk hieronder een voorproefje:

Kom je volgende week langs bij onze stand (08.F024) om het eindresultaat te bewonderen? We hebben namelijk nog veel meer moois voor je in petto!

1 2 3 Scroll to top