vaardigheden

Samenwerking Tumult en SCOL/Rovict voor VSO en PO

Tumult

Tumult gaat de gedragscategorieën van de SCOL afstemmen op haar lesmateriaal voor het vaardighedenonderwijs. De afstemming omvat een inhoudelijke verwijzing vanuit het lesmateriaal naar de gedragscategorieën. Op deze manier kunnen scholen op basis van de SCOL-resultaten gericht werken aan sociale competentie met behulp van het lesmateriaal van Tumult.

SCOL

De SCOL is een succesvol programma dat al jarenlang door ruim 2.000 scholen gebruikt wordt. Met de SCOL krijgen scholen inzicht in de ontwikkeling van de sociale competentie van hun leerlingen.

 

Focus op VSO

De inhoudelijke afstemming tussen het lesmateriaal van Tumult en de gedragscategorieën van de SCOL concentreert zich in eerste instantie op het VSO. De volgende stap is de afstemming tussen Tumult en de SCOL PO.

Wat is de SCOL?

De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, afgestemd op het basis- en het speciaal onderwijs. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een uitgebreide gebruikershandleiding. SCOL is met en zonder lesmethode te gebruiken. Met de SCOL brengt u de sociale competenties van leerlingen in kaart. SCOL is te gebruiken op verschillende manieren:

  • Om de ontwikkeling van sociale competentie op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te pakken
    Om het onderwijs in sociale competentie inhoudelijk vorm te geven
    Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te zijn.

De SCOL kent ook een LeerlingSCOL, waarmee de leerling vragen beantwoordt en zichzelf beoordeelt. De uitkomsten van de SCOL en de LeerlingSCOL vormen de basis voor voortgangsgesprekken.

   

Tumult op de NOT #3: denk mee over het belang van creatieve vaardigheden

Van 24 januari tot en met 28 januari staat Tumult op de NOT in de Jaarbeurs Utrecht. We nodigen bezoekers uit om mee te denken over het belang van het leren van vaardigheden voor leerlingen. Eén van de vragen die we daarbij stellen is: Welke vaardigheden zijn voor nu en de toekomst belangrijk? Ik wil wel alvast een voorzetje doen. In deze blog licht ik een vaardigheid uit die volgens mij vaak onderbelicht is in het onderwijs maar die essentieel is voor ons menszijn: creativiteit.

Hoe leer je leerlingen creatieve vaardigheden?

Dat creativiteit een belangrijke vaardigheid voor de toekomst is, daar zijn velen het over eens. We staan in onze wereld voor uitdagingen die vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Het is dus belangrijk dat het onderwijs hier ook aandacht voor heeft. Maar hoe leer je leerlingen creatief denken en innovatief zijn? Is dat alleen weggelegd voor de kunstvakken? Of moeten we het juist breder zien en de link leggen met techniek en andere vakken? Is de manier waarop scholen nu kunst- en cultuureducatie geven – of waarop ze überhaupt onderwijs geven – toereikend? Moeten creatieve vaardigheden een meer centrale plek krijgen in het curriculum? Is iedereen creatief? (wij denken van wel!) Allemaal vragen die ons bezighouden en waar we graag jouw mening over horen.

Ken Robinson over het belang van creativiteit

Als er iemand is, die inspirerend antwoord kan geven op bovenstaande vragen, dan is het Sir Ken Robinson. Dat doet hij bijvoorbeeld in zijn klassieke TED Talk ‘Do schools kill creativity’. Wat hij hierin betoogt is dat kinderen van nature creatief zijn. Het huidige schoolsysteem doodt volgens hem deze creativiteit. Terwijl het onderwijs juist de natuurlijke talenten van leerlingen tot bloei zou moeten laten komen. Absoluut de moeite waard om de hele TED Talk te bekijken. En anders geeft onderstaand filmpje ook een mooi beeld van Robinson’s ideeën over creativiteit:

Mark Mieras over het belang van creativiteit

Dichter bij huis hebben we ook een pleitbezorger voor meer aandacht voor creatieve vaardigheden in het onderwijs: Mark Mieras. In onderstaand filmpje legt hij uit waarom kunsteducatie zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van hun creatieve brein, zodat ze durven experimenteren en steeds nieuwe dingen kunnen blijven leren.

Kom ook langs op de NOT en denk mee!

‘Tumult maak je samen’ is ons motto voor 2017. Op basis van de gesprekken die we met docenten voeren en de ideeën die dan ontstaan, ontwikkelen we een nieuwe lesbrief. Bekijk een voorbeeld van zo’n lesbrief. In de week na de NOT zullen we die lesbrief delen met alle docenten. Zo werken we samen met docenten aan nieuw lesmateriaal. Vind je het leuk om mee te denken over het belang van creativiteit en andere vaardigheden in het onderwijs? Kom dan tijdens de NOT (24-28 januari a.s.) langs op onze stand 08.F024. Heb je nog geen kaartje? Dan kun je je hier gratis aanmelden.

Foto bovenin: Freepik.com

1 2 Scroll to top