vaardighedenonderwijs

De taak van (PO & VO) scholen in sociaal-emotionele ontwikkeling

Dag #4 NOT 2017 is van start! 
Het is druk, en wij ontvingen al eerste input op de Tumult stelling ‘PO & VO scholen hebben een belangrijke taak in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen’. De meningen zijn wisselend.

‘Zou in eerste instantie thuis en in de leefomgeving moeten worden opgepakt en begeleid! Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid.’

Een docente van het Comenius College is het er daarentegen helemaal mee eens!

Oriënteren op de toekomst! LOB voor leerlingen is belangrijk

Kim van Valkengoed van de Marnix Academie reageert op de Tumult stelling ‘LOB zou voor alle leerlingen verplicht moeten zijn’. Leerlingen moeten echt kunnen doen wat ze leuk vinden, en hierin is een goede begeleiding nodig. Soms ligt er veel focus op presenteren en op vaardigheden, terwijl het vooral belangrijk dat leerlingen leren over wat hen gelukkig maakt en wat ze later graag willen doen.

Hoe wereldwijs ben jij? Praktische vaardigheden vaak onderbelicht in het VO

NOT-update dag 2!
Bartha Moerkerk van het SCG Prins Maurits spreekt over onmisbare vaardigheden. Ze pleit voor meer aandacht voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden in het VO (HAVO en VWO). Er moet echt méer gebeuren richting vervolgonderwijs dan slechts kennisoverdracht. Daarom heeft het Prins Maurits een grote focus op de ontwikkeling van praktische vaardigheden; durf je actie te ondernemen en contacten te leggen? Ben je informatievaardig en kun je echt aanpakken? En vooral; ben je na je schooltijd wereldwijs? Workshop ‘LOB – leren in een realistische context’ is hier onderdeel van. Ondernemer en oud-leerling spreekt in deze workshop; ‘ik kan best mensen vinden met kennis veel diploma’s, maar ze missen vaak de nodige vaardigheden die cruciaal zijn (voor succes) in onze maatschappij’.

Vitamine L(iefde) belangrijker dan vaardigheden

Live vanuit de NOT! Antoinette Bongers van de Openbare Daltonschool de Klimop in Nieuwbergen zegt mooie dingen over het belang van studievaardigheden. Ze is het oneens met de Tumult stelling, je kunt namelijk niks met studievaardigheden zonder een gevoel van veiligheid en betrokkenheid. Het welbevinden van een kind is van primair belang, je moet eerst meetellen als mens! Hierna worden studievaardigheden pas belangrijk. De basis is het ontvangen van Vitamine L(iefde), óok in de klas, en dat is minder vanzelfsprekend dan we vaak denken!

Samenwerking Tumult en SCOL/Rovict voor VSO en PO

Tumult

Tumult gaat de gedragscategorieën van de SCOL afstemmen op haar lesmateriaal voor het vaardighedenonderwijs. De afstemming omvat een inhoudelijke verwijzing vanuit het lesmateriaal naar de gedragscategorieën. Op deze manier kunnen scholen op basis van de SCOL-resultaten gericht werken aan sociale competentie met behulp van het lesmateriaal van Tumult.

SCOL

De SCOL is een succesvol programma dat al jarenlang door ruim 2.000 scholen gebruikt wordt. Met de SCOL krijgen scholen inzicht in de ontwikkeling van de sociale competentie van hun leerlingen.

 

Focus op VSO

De inhoudelijke afstemming tussen het lesmateriaal van Tumult en de gedragscategorieën van de SCOL concentreert zich in eerste instantie op het VSO. De volgende stap is de afstemming tussen Tumult en de SCOL PO.

Wat is de SCOL?

De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, afgestemd op het basis- en het speciaal onderwijs. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een uitgebreide gebruikershandleiding. SCOL is met en zonder lesmethode te gebruiken. Met de SCOL brengt u de sociale competenties van leerlingen in kaart. SCOL is te gebruiken op verschillende manieren:

 • Om de ontwikkeling van sociale competentie op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te pakken
  Om het onderwijs in sociale competentie inhoudelijk vorm te geven
  Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te zijn.

De SCOL kent ook een LeerlingSCOL, waarmee de leerling vragen beantwoordt en zichzelf beoordeelt. De uitkomsten van de SCOL en de LeerlingSCOL vormen de basis voor voortgangsgesprekken.

   

Tumult op de NOT #2: denk mee over het belang van studievaardigheden

Van 24 januari tot en met 28 januari staat Tumult op de NOT in de Jaarbeurs Utrecht. We nodigen bezoekers uit om mee te denken over het belang van het leren van vaardigheden voor leerlingen. Eén van de vragen die we daarbij stellen is: Welke vaardigheden zijn voor nu en de toekomst belangrijk? Bij Tumult hebben we daar wel een idee over! Om te beginnen zijn er natuurlijk de onmisbare studievaardigheden, zoals plannen, reflecteren en woordjes leren.

Dat studievaardigheden belangrijk zijn, is bij veel mensen inmiddels wel bekend. Maar toch is het op veel scholen nog een ondergeschoven kindje. Maar leren leren is onmisbaar voor het succes van leerlingen op school. Bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verandert er veel voor een tiener; huiswerk, toetsen, verschillende vakken, werkstukken, presentaties. En dan hebben we het nog niet eens over de lichamelijke en geestelijke veranderingen die een jonge puber doormaakt… Niet zo gek dus dat de meeste leerlingen best wat hulp kunnen gebruiken om het overzicht te houden. Leerlingen die de belangrijkste studievaardigheden beheersen, hebben over het algemeen minder moeite om alles te overzien. Het belang van studievaardigheden is dus duidelijk, maar welke studievaardigheden zijn nou echt onmisbaar?

De belangrijkste studievaardigheden?

Als uitgever van lesmateriaal over studievaardigheden, hebben wij natuurlijk een mening over welke studievaardigheden belangrijk zijn. Maar dat betekent niet dat we niet openstaan voor alternatieven. Daarom nodigen we je uit om ook jouw mening te geven over wat jíj de belangrijkste studievaardigheden vindt! Dat kan hieronder in een reactie, of op onze speciale NOT-actiewebsite: tumultmaakjesamen.nl. Een paar van de studievaardigheden die volgens ons onmisbaar zijn:

 • Plannen
 • Informatievaardigheden
 • Mondeling presenteren
 • Schriftelijk presenteren
 • Samenwerken
 • Diverse leerstrategieën
 • Reflecteren

Welke vaardigheden zijn volgens jou onmisbaar voor het leersucces van je leerlingen?

Studievaardigheden op de lange termijn

Studievaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor meer succes op school. Ook tijdens hun vervolgstudie, carrière en zelfs in hun privé-leven hebben leerlingen profijt van de vaardigheden die ze tijdens hun tienerjaren aangeleerd hebben. Neem nou plannen. Als leerlingen hun middelbare schooldiploma op zak hebben is ‘kunnen plannen’ nog steeds een onmisbare vaardigheid. Want bij een eventuele vervolgopleiding is een planning essentieel om alle opdrachten op tijd af te kunnen ronden. En gaat een leerling niet direct doorstuderen? Ook dan is het handig om te kunnen plannen, bijvoorbeeld voor die lange reis die hij/zij wil maken of het plannen van een verrassingsfeest voor een goede vriend(in). Zo wordt het belang van studievaardigheden ook voor leerlingen zelf duidelijker. In deze korte video wordt het nut van ‘leren leren’ verbeeld:

Tony Wagner over zijn ‘essential skills’

Een tijd geleden hadden we op deze blog een serie over essentiële vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de toekomst. Dit lijstje met vaardigheden kwam van de bekende auteur dr. Tony Wagner. In onderstaand filmpje licht hij die zeven onmisbare vaardigheden nogmaals toe. Uiteraard zitten hier ook belangrijke studievaardigheden tussen.

Kom ook langs op de NOT en denk mee!

‘Tumult maak je samen’ is ons motto voor 2017. Op basis van de gesprekken die we met docenten voeren en de ideeën die dan ontstaan, ontwikkelen we een nieuwe lesbrief. Bekijk een voorbeeld van zo’n lesbrief. In de week na de NOT zullen we die lesbrief delen met alle docenten. Zo werken we samen met docenten aan nieuw lesmateriaal. Vind je het leuk om mee te denken over het belang van studievaardigheden en andere vaardigheden in het onderwijs? Kom dan tijdens de NOT (24-28 januari a.s.) langs op onze stand 08.F024. Heb je nog geen kaartje? Dan kun je je hier gratis aanmelden.

Foto bovenin: Freepik

1 2  Scroll to top