Tumult op de NOT #3: denk mee over het belang van creatieve vaardigheden

Van 24 januari tot en met 28 januari staat Tumult op de NOT in de Jaarbeurs Utrecht. We nodigen bezoekers uit om mee te denken over het belang van het leren van vaardigheden voor leerlingen. Eén van de vragen die we daarbij stellen is: Welke vaardigheden zijn voor nu en de toekomst belangrijk? Ik wil wel alvast een voorzetje doen. In deze blog licht ik een vaardigheid uit die volgens mij vaak onderbelicht is in het onderwijs maar die essentieel is voor ons menszijn: creativiteit.

Hoe leer je leerlingen creatieve vaardigheden?

Dat creativiteit een belangrijke vaardigheid voor de toekomst is, daar zijn velen het over eens. We staan in onze wereld voor uitdagingen die vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Het is dus belangrijk dat het onderwijs hier ook aandacht voor heeft. Maar hoe leer je leerlingen creatief denken en innovatief zijn? Is dat alleen weggelegd voor de kunstvakken? Of moeten we het juist breder zien en de link leggen met techniek en andere vakken? Is de manier waarop scholen nu kunst- en cultuureducatie geven – of waarop ze überhaupt onderwijs geven – toereikend? Moeten creatieve vaardigheden een meer centrale plek krijgen in het curriculum? Is iedereen creatief? (wij denken van wel!) Allemaal vragen die ons bezighouden en waar we graag jouw mening over horen.

Ken Robinson over het belang van creativiteit

Als er iemand is, die inspirerend antwoord kan geven op bovenstaande vragen, dan is het Sir Ken Robinson. Dat doet hij bijvoorbeeld in zijn klassieke TED Talk ‘Do schools kill creativity’. Wat hij hierin betoogt is dat kinderen van nature creatief zijn. Het huidige schoolsysteem doodt volgens hem deze creativiteit. Terwijl het onderwijs juist de natuurlijke talenten van leerlingen tot bloei zou moeten laten komen. Absoluut de moeite waard om de hele TED Talk te bekijken. En anders geeft onderstaand filmpje ook een mooi beeld van Robinson’s ideeën over creativiteit:

Mark Mieras over het belang van creativiteit

Dichter bij huis hebben we ook een pleitbezorger voor meer aandacht voor creatieve vaardigheden in het onderwijs: Mark Mieras. In onderstaand filmpje legt hij uit waarom kunsteducatie zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van hun creatieve brein, zodat ze durven experimenteren en steeds nieuwe dingen kunnen blijven leren.

Kom ook langs op de NOT en denk mee!

‘Tumult maak je samen’ is ons motto voor 2017. Op basis van de gesprekken die we met docenten voeren en de ideeën die dan ontstaan, ontwikkelen we een nieuwe lesbrief. Bekijk een voorbeeld van zo’n lesbrief. In de week na de NOT zullen we die lesbrief delen met alle docenten. Zo werken we samen met docenten aan nieuw lesmateriaal. Vind je het leuk om mee te denken over het belang van creativiteit en andere vaardigheden in het onderwijs? Kom dan tijdens de NOT (24-28 januari a.s.) langs op onze stand 08.F024. Heb je nog geen kaartje? Dan kun je je hier gratis aanmelden.

Foto bovenin: Freepik.com

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.